spoločnosť hamach s.r.o.

o nás

Naša firma je na slovenskom trhu od 1992. Začali sme v oblasti sanitárneho čistenia, čistenia interiérov a interiérových kanalizácií včítane dezinfekcie. Postupne sme našu činnosť rozšírili o priemyselné čistenie. Venovali sme sa aj čisteniu a konzervácii kamennej hmoty. Tieto činnosti vykonávame sporadicky dodnes.

V roku  1997 sme  získali koncesnú listinu na vykonávanie koncesovanej živnosti – hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia.

V roku 2006 sme sa pretransformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom HAMACH s.r.o. a naďalej vykonávame všetky tieto činnosti.

naše služby

Ponúkame profesionálne služby v oblasti

R

Dezinfekcia, Dezinsekcia a Deratizácia

R

Sanitárne čistenie

R

Priemyselné čistenie

R

Čistenie a konzervácia kamennej hmoty v exteriéri a interiéri

R

Čistenie a biosanácia povrchov, napr. fasády, dlažby a pod.

DEZINFEKCIA

Začali sme používať nový typ profesionálne  bezchlórovej dezinfekcie polyHMG.

Výhody PolyHMG

 • Je bezpečný pre ľudí
 • Nezaťažuje životné prostredie (ekologický)
 • Rýchly účinok, rýchlo usichá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia
 • Je nehorlavy a nespôsobuje koróziu
 • Neobsahuje lúh, formaldehyd, chlór, alkohol, aldehyd, fenol, peroxid, ťažké kovy
 • Má dlhotrvajúci dezinfekčný účinok v porovnaní s inými prostriedkami a je pH neutrálny
 • Je účinný v spektre A, B, C, T, M a V
 • Je odolný teplotám od 0 do 250 °C. keď mrzne, po rozmrazení je znovu účinný
 • Účinne likviduje baktérie, vírusy, mikroorganizmy, plesne, kvasinky, spóry a riasy
 • Odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením
 • Je vhodný na všetky druhy materialov – podkladov (sklo, drevo, koža, plast, guma, kov, nasiakavé materialy papier, omitky stien a textil)
 • Na povrchu vytvára polymérovú vrstvu a tým zabezpečuje dlhodobú ochranu pred opätovnou mikrobiologickou kontamináciou

Vlastnosti PolyHMG

 • Je účinný v spektre A, B, C, T, M a V
 • Má baktericidne (G+ a G- baktérie, o. i.: – MRSA, Bacillus C., Legionella P., Listeria M., Pseudomonas A., Enterococcus F., E. Coli)
 • Virucidné (vrátane Polio, Adenovirus, vírus BVDV, Vakcinie Virus, Imfluenza A., Prasacia, Vtáčia chripka)
 • Tuberkulocidne (TBC) účinky
 • Čas potrebný pre biocidny účinok je: 15-30 min.
 • Mykobaktericidne účinky (M. terrae, M. avium)
 • Čas potrebný pre biocidný účinnok: 60 min. Protiplesňové (Aspergillus Brasiliemsis) a protikvasinkové účinky. Čas potrebný pre biocidný účinok: 15-60 min.

Aplikácia

Disponujeme aplikačnými prostriedkami ako sú fogery, postrekovače, a elektromagnetické aplikátory.

Používame prípravky už známe a to na báze chlóru, peroxidu vodíka, koloidného striebra, alkoholu a pod..

Disponujeme širokým spektrom dezinfekčných prostriedkov a posúdime, ktorý je na konkrétny problém  najvhodnejší.

Naše ďalšie služby v ponuke 

\

Dezinsekcia

Regulácia nebezpečného a obtiažneho hmyzu v interiéri a exteriéri

\

SANITÁRNE ČISTENIE

Chemicko-mechanické čistenie sociálnych a stravovacích zariadení

\

Čistenie a konzervácia kamennej hmoty

Používame renovačné a reštaurátorské postupy

\

ČISTENIE A BIOSANÁCIA POVRCHOV

Chemicko-mechanické čistenie fasád, dlažieb a pod.

\

deratizácia

Regulácia epidemiologicky a hospodársky nebezpečných hlodavcov

\

Priemyselné čistenie

Čistenie v priemysle mechanicko-chemickými postupmi a metódami

\

Čistenie interiérových kanalizácií

Mechanicko-chemické čistenie krtovaním

Odborná spôsobilosť

Certifikáty

Postupne ako sa trh vyvíjal, intenzívnejšie sme sa začali venovať ochrannej DDD. Na tieto činnosti máme platné oprávnenia a certifikáty, ktoré pravidelne obnovujeme.

Sme členom Cechu profesionálov DDD SK a aktívne pracujeme vo výbore cechu.

normy

Legislatívne predpisy

Pracujeme v súlade s platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky. Ak to naše legislatíva umožňuje, aj v súlade s európskou normou EN 16636 z roku 2015.

Pracujeme výlučne s chemickými látkami a prípravkami, ktoré sú povolené na území Slovenskej republiky a schválené CPCHLP.

Cenotvorba

Vzhľadom na skutočnosť, že sa väčšinou jedná o špecifické zákazky, cenu tvoríme individuálne na základe obhliadky a požiadaviek zákazníka.
Výnimočne vieme stanoviť cenu aj bez obhliadky a to v prípadoch, ktoré sú buď veľmi podobné alebo opakujúce sa.

Prosím vyplňte e-mail aby sme vás mohli kontaktovať.
Vaše údaje využívame iba na kontaktovanie pre bližšiu špecifikáciu

Kontaktné údaje
spoločnosti Hamach s.r.o.

Kontakt

email: hamach@hamach.sk
mobil: +421 (0) 903 503 420,
+421 (0) 905 503 420
web: hamach.sk

Adresa

Agátová ulica 744/1
Prievidza 971 01

Slovensko

Hamach s.r.o.

IČO: 36711705
DIČ: 2022294813 
IČ DPH: SK2022294813