VÁŽENÝ ZÁKAZNÍCI

Pri hodnotení doterajšej činnosti počas niekoľkých rokov existencie firmy HAMACH, môžeme konštatovať veľmi dobrý výsledok dosiahnutej práce, ktorá sa odzrkadľuje na niekoľkých desiatkach spokojných zákazníkov. Kladné hodnotenia dosahujeme aj u odbornej verejnosti, čo je našou pohonnou jednotkou do budúcnosti. Sme zástancami modernizácie a hľadania nových technológií, pomocou ktorých môžeme výsledok našej práce zdokonaliť a tým dosiahnuť ešte väčšiu spokojnosť samotného zákazníka, čo je náš prvoradý cieľ. Ktomu nám dopomáha výkonná technika.

Firma HAMACH Zaručuje úzku spoluprácu so zákazníkom. Pred uzatvorením konkrétnej objednávky ponúkame ukážku na dané práce, prípadne vyhotovíme referenčnú vzorku, v špecifických prípadoch dohodneme technologický postup. Po predvedenej ukážke, kde zákazník má možnosť si overiť kvalitu dosiahnutej práce, pristupujeme ku konkrétnej objednávke s osobným záujmom. Po uskutočnení prác, firma bezplatne vypracuje správu o danom probléme a doporučí následné opatrenia, ako danému problému predchádzať, respektíve doporučíme udržiavací program.

Pracujeme výlučne s certifikovanými a ekologicky nezávadnými prípravkami, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritéria z hľadiska ochrany životného prostredia a spotrebiteľa. Samozrejmosťou je spĺňanie normy ISO.

i-reklama stránok bezslov.sk ..:: partner pre Váš internet.