NAŠE PREDNOSTI

      Moderné technologické vysokotlakové zariadenia fy Kränzle, vysávače Soteco, kotúčové stroje Fjorentíny, extraktory a pod.

      Špičkové biologicky odbúrateľné a ekologicky nezávadné chemické prípravky rádovo od desiatok výrobcov. Zo širokej ponuky na Vaše podmienky vyberieme tie najvýhodnejšie. Biologické a enzimatické preparáty na likvidáciu ropných látok a ich derivátov ako aj ostatných organických nečistôt.

      Komplexnosť, spočívajúca v uzavretom okruhu čistenia cez odstránenie nečistôt z pórov podkladu až po konzerváciu nami ošetrených plôch.

      Variabilita vychádza z dlhodobých skúseností v oblasti čistenia akýchkoľvek materiálov.

      Vysoká profesionalita práce zaručená tímom vyškolených pracovníkov.

      Zabezpečenie komplexného systému čistiacich prác.

      Individuálna tvorba cien formou kalkulácie.

      Dlhodobé záruky na prevedené práce I aplikované materiály.

      Na základe dlhodobých skúseností poskytujeme zákazníkovi rôzne doplnkové služby v oblasti priemyselného čistenia, hygieny, dezinfekcie, dezinsekcie a pod.

      Poradenskú činnosť súvisiacu s predmetom činnosti.


i-reklama stránok bezslov.sk ..:: partner pre Váš internet.