VYBRANÉ PRÁCE

      Priemyselné čistenie po stavebných prácach:
Novácke chemické závody, a.s., Štefánika 1, Nováky
Nemocnica s poliklinikou Bojnice
AGS s.r.o., Priemyselná 14, Prievidza
Kúpeľe Bojnice a.s., Bojnice

      Čistenie tvrdých podláh, ich ošetrenie, vysávanie a tepovanie kobercov, umývanie okien a pod.:
Obchodný dom Dargov, Košice
Kúpele Bojnice a.s., Bojnice
Čistenie v domácnostiach v regione Prievidza

      Čistenie dezinfekcia a biosanácia soc. Zariadení, bazénov, potravinárských prevádzok a pod., Včítane preventívnej a represívnej dezinsekcie a deratizácie :
Nemocnica s poliklinikou Bojnice
Novácke chemické závody a.s., Štefánika 1, Nováky
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Kúpeľe Bojnice a.s., Bojnice
Centrum socialnej pomoci, J. Kráľa 574/17, Bojnice
Frizmárket a.s., Martin, prevádzka Prievidza, Poľnohospodárov 1
Family frost, depo Zvolen
Pekáreň Prospera, Mišíka 1, Prievidza
SOU Poľnohospodárske, S. Chalúpku 8, Prievidza
Záhradnické a rekračne služby mesta Banska Bystrica

      Čistenie, renovácia a konzervácia prírodného a umelého kameňa v exterieroch a interieroch - obklady budov, dlažby, pomníky, náhrobne kamene a pod.:
Kúpeľe Bojnice a.s., Bojnice
VÚB a.s., Pobočka Topoľčany
SLSP a.s., Mlynská 6, Levice
Mesto Prievidza, Nám Slobody 14, Prievidza
SLSP a.s., Prievidza
Hotel Poľana, Zvolen

      Čistenie podláh, strojných zariadení v dopravných podnikoch a priemysle:
SAD, Biskupská 1, Bánovce nad Bebravou
NDŠ, nákladna doprava s.r.o., Košická 2, Žilina
Contitech-Vegum s.r.o., Dolne Vestenice
Považský cukrovar a.s., Trenčianska Teplá

i-reklama stránok bezslov.sk ..:: partner pre Váš internet.