OBLASŤ POUŽITIA
      Exteriéry - fasády, svietniky, plašte budov, pamiatkové objekty vrátane sôch a pomníkov, plavecké bazény, markízy, vonkajšie spevnené plochy, strechy, krytiny.
      Interiéry - tvrdé podlahy, tepovanie kobercov, sedacích súprav, čalúnenia, obklady, sociálne zariadenia, interiérové kanalizácie, schodištia, stroje a technologické zariadenia, kancelárie apod.
      Osobitnou ponukou našej firmy je čistenie bazénov a ostatných kúpeľných zariadení od organických a anorganických nečistôt s následnou dezinfekciou.
      Špeciálnou ponukou našej firmy je koncesovaná činnosť ochrannej DDD pre skladové hospodárstvo a potravinársky priemysel.
      Ďalšie podľa individuálneho posúdenia a požiadaviek zákazníka.

i-reklama stránok bezslov.sk ..:: partner pre Váš internet.