DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA a DERATIZÁCIA

      Špeciálnou ponukou našej firmy je koncesovaná činnosť preventívnej a represívnej ochrannej DDD. Vykonávanie tejto činnosti patrí medzi významnú činnnosť v prevencii a samotnej likvidácii nákaz u ľudí a zvierat. Má veľký význam i z hľadiska predchádzania značným hospodárskym škodám, ktoré vznikajú v dôsledku výskytu mnohých škodlivých živočíchov. Ochrannú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu vykonávame taktiež ako súčast systému HACCP.


i-reklama stránok bezslov.sk ..:: partner pre Váš internet.